Personvernerklæring The Three Fifty

 1. Innledning

  Vi på The Three Fifty er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern.

  Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 2. Hvilke personopplysninger har vi om deg

  Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

  • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du oppretter en brukerkonto, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du kan velge å gi oss mer informasjon om deg selv, som kjønn og bursdagsdato.
  • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper produkter fra oss, som hva du har kjøpt, kortnummer og betalingsmetode.
  • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt team, som eposter sendt mellom oss.
  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.
  • Opplysninger fra partnere: Informasjon vi får fra våre samarbeidspartnere, som Stripe. Se egen personvernerklæring fra Stripe her. (lenke)
  • Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser, interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette.
 3. Hva bruker vi personopplysningene til

  Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:

  • Tilby nettside: Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i.
  • Gjennomføre produktbestillinger: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av produkter, blant annet for å sende deg produktene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk.
  • Opprette brukerkonto: Vi bruker opplysninger dersom du oppretter brukerkonto, blant annet for å gi deg tilgang med brukernavn og passord, for å lagre din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon, og for at du kan se din kjøpshistorikk.
  • Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å administrere ditt kundeforhold.
  • Markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (for eksempel telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om nyheter og events. Vi kan bruke profileringsopplysninger for å gjøre anbefalingene og informasjonen mest mulig relevant for deg, med mindre du har motsatt deg dette.

  Det rettslige grunnlaget for formål 1, 4 og 5 er vår berettigede interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.
  Det rettslige grunnlaget for formål 2, 3 og 4 er for å oppfylle vår kontrakt med deg.
  Det rettslige grunnlaget for formål 5 kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Det kan være nødvendig for å sende deg markedsføring dersom du ikke lenger har brukerkonto hos oss, eller dersom vi sender deg markedsføring om våre samarbeidspartnere.

 4. Hvem deler vi personopplysninger med

  Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern. Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd. Hvis du samtykker, kan vi dele dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere som beskrevet i ditt samtykke.

 5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

  Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

  • Opplysninger om deg: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller hvis du har vært inaktiv i over 12 måneder. Hvis du ikke har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene seks måneder etter siste kjøp fant sted med mindre du ber oss om å lagre opplysninger til neste kjøp.
  • Kjøpsinformasjon: Hvis du har brukerkonto hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din (oversikt over produktene du har kjøpt) i din brukerprofil. Vi sletter kortnummeret ditt tre måneder etter produktkjøpet fant sted, med mindre du ber oss om å lagre opplysningene til neste kjøp. Vi lagrer transaksjoner og betalingsinformasjon i 5 år i henhold til bokføringsloven.
  • Opplysninger om bruk på nettsidene: Vi lagrer informasjon om din bruk av våre nettsider i opptil 6 måneder.
  • Opplysninger fra partnere: Vi lagrer eventuell informasjon fra samarbeidspartnere så lenge du har en aktiv brukerkonto hos oss eller så lenge du har samtykket. Vi vil slette opplysningene dersom du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i 12 måneder.
  • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, for eksempel i forbindelse med klager eller krav.
  • Profileringsopplysninger: Hvis du har brukerkonto hos oss, sletter vi opplysningene når du sier opp brukerkontoen eller brukerkontoen har vært inaktiv i over 12 måneder. Vi vil slette opplysningene tidligere hvis du motsetter deg å bli profilert.
 6. Dine rettigheter

  Du kan ha rett til å be oss å:

  • Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
  • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.
  • Oppdatere dine personopplysninger.
  • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare.
  • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger
  • Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering.
  • Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet.
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss.

  Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser.

 7. Cookies

  Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt.

 8. Endringer i personvernerklæringen

  Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning.

 9. Kontaktinformasjon

  Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:
  Telefonnummer: 912 40 488
  E-postadresse: hello@thethreefifty.com
  Adresse: Hegdehaugsveien 25, 0352 Oslo

Stripe: https://stripe.com/en-no/privacy